ZAMKOWE SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIĄ I SZTUKĄ

APETYT NA ŻYCIE
Rozmowa o najlepszych chwilach w życiu człowieka, radościach i zmartwieniach, pasji tworzenia i przekraczania granic swojego „ja”, życiodajnym oddechu, nadziei oraz postanowieniach noworocznych.
Gościem Michała J. Kaweckiego, psychologa terapeuty, twórcy i gospodarza Zamkowych Spotkań z Psychologią i Sztuką, będzie MAREK BIEŃCZYK, pisarz, historyk literatury, eseista, tłumacz z języka francuskiego, współpracownik Tygodnika Powszechnego oraz krakowskiego Collegium Vini, laureat Literackiej Nagrody Nike 2012, za powieść „Książka twarzy”, autor wielu innych publikacji wielokrotnie nagradzanych.
Oprawa muzyczna: Przemysław Bielec – gitara
Zmartwienia, wbrew temu, co się o nich myśli, wbrew obiegowym opiniom, nadają życiu szczególnego smaku – uważa Michał Kawecki. – Są one nieodłącznymi towarzyszami człowieka. Kryją w sobie potencjał energii jasnych, jak i ciemnych. Zmartwienie kojarzone bywa z przykrością, trudnością, zgryzotą, niepokojem, strachem, lękiem, złem koniecznym. Warto jednak dostrzec w zmartwieniu jego wymiar filozoficzny, refleksyjny i motywacyjny. Zmartwienia ukierunkowują nasze myślenie i mobilizują do rozwiązywania problemów. Czasami są głównym czynnikiem decydującym o przemianie wewnętrznej człowieka. Umiejętne gospodarowanie wszelkimi zasobami psychicznymi, zarówno dodatnimi jak i ujemnymi, umożliwia dostrzeżenie wartości życia w różnorodnych jego odcieniach.
MIEJSCA NIENUMEROWANE