Dzieła wszystkie Szekspira (w nieco skróconej wersji)

Spektakl w wykonaniu kompanii szekspirowskiej w składzie: Arkadiusz Buszko, Paweł Niczewski, Konrad Pawicki. Szekspir wielkim pisarzem był! Co do tego nie mają wątpliwości nawet autorzy Dzieł wszystkich Szekspira (w nieco skróconej wersji) - swoistej mieszanki pastiszu, parodii i odniesień do kolorytu współczesności, a wszystko na kanwie fragmentów, tytułów czy pojedynczych kwestii wyjętych z dzieł wybitnego Anglika.