Dzieła wszystkie Szekspira (w nieco skróconej wersji)

KLUB KOMEDIOWY IMPRO

MISIACZEK

POTYCZKI Z POLSZCZYZNĄ

SZCZECIN RETROSPEKCJE

SZKOŁA ZDROWIA

ŚLIMAK

TECHNIKA MEISNERA W PRAKTYCE

URODZINY W NIGDYLANDII

ZAKOCHAĆ SIĘ

ZAMKOWE GAWĘDY HISTORYCZNE

ZAMKOWE PODRÓŻE LITERACKIE