**INWENTARZ SPUŚCIZNY KSIĘCIA JANA FRYDERYKA

  • Publikacje Zamkowe
INWENTARZ SPUŚCIZNY KSIĘCIA JANA FRYDERYKA Z 1600 ROKU
Publikacja przybliża cenny dokument archiwalny – spis majątku ruchomego księcia Jana Fryderyka, sporządzony po śmierci władcy. Jego treść to unikatowe kompendium wiedzy o sztuce, technice i rzemiośle w czasach rozkwitu pomorskiego dworu.

Transkrypcję i tłumaczenie na język polski wykonał Jerzy Grzelak. Tekst historycznego dokumentu uzupełnia obszerny wstęp, a także artykuł dygresyjny autorstwa Marii Łopuch, omawiający zawartość oryginału z punktu widzenia historyka sztuki. Wydawnictwo rozpoczyna nowy cykl, poświęcony materiałom źródłowym z dawnej kancelarii dworskiej Gryfitów, jakie zachowały się w zbiorach różnych instytucji bibliotecznych i archiwalnych w kraju i za granicą.

Język: polski, staroniemiecki, łacina; ilustracje: kolorowe i czarno-białe; liczba stron: 318; oprawa: tekturowa; format: 31,5 x 20 cm; wydawca: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie; rok wydania: 2022.

Publikacje Zamkowe


**INWENTARZ SPUŚCIZNY KSIĘCIA JANA FRYDERYKA
82,00 PLN
0,00 PLN

Suma: 0,00 PLN