WIDOKÓWKA Z BOGUSŁAWEM X

  • Upominki Zamkowe
Zamkowa widokówka z księciem Bogusławem X Wielkim.
Rycina z: F. Thiede, Chronik der Stadt Stettin.
Wymary: 10,5 cm x 14,8 cm, materiał: papier kreda mat 350 g; zadruk dwustronny 4/4.

Upominki Zamkowe


WIDOKÓWKA Z BOGUSŁAWEM X
1,50 PLN
0,00 PLN

Suma: 0,00 PLN