ZAKUPY

Zapraszamy do zakupu naszych produktów .

Nasze produkty

Upominki Zamkowe

ZAMKOWA KULA ŚNIEŻNA

28,00 PLN

Przycisk do papieru w formie „kuli śnieżnej”.

Pamiątkowy bibelot przedstawiający Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie w dwóch wariantach: w porze dziennej i nocą. Poruszenie kulą, powoduje wirowanie białych drobin wewnątrz dając wrażenie padającego śniegu.

Produkty zakupione w naszym systemie odbierać można tylko i wyłącznie w kasie obiektu.