FOLDER „Ceremonie pogrzebowe Gryfitów"

  • Publikacje Zamkowe
Ceremonie pogrzebowe na dworze Gryfitów w epoce nowożytnej.

Publikacja przypomina o dramatycznych losach szczątków książęcych w okresie powojennym i staraniach o ich godny pochówek, uwieńczonych częściowym sukcesem w 1995 roku. Sarkofagi książąt pomorskich stanowią dziś najcenniejsze zabytki sztuki pomorskiej w zbiorach szczecińskiego Zamku. Ich losy od chwili odkrycia w 1946 roku były niezwykle burzliwe i mogłyby posłużyć jako kanwa niejednej powieści sensacyjnej. Poważnie uszkodzone w wiekach XVIII i XIX, w okresie powojennym zostały poddane konserwacji. Część z nich przetopiono, a uzyskaną cynę przekazano do ZSRR. Trumny paradne dynastów pomorskich, wielokrotnie przenoszone i eksponowane na terenie Zamku i poza nim, po modernizacji skrzydła północnego w 2014 roku, powróciły ostatecznie do dawnej krypty grzebalnej Gryfitów.

Tekst: Joanna Kościelna, język: polski, ilustracje: kolorowe i czarno-białe, liczba stron: 24, oprawa: miękka, format: 23,5 x 16,5 cm, wydawca: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, rok wydania: 2017.

Publikacje Zamkowe


FOLDER „Ceremonie pogrzebowe Gryfitów"
6,00 PLN
0,00 PLN

Suma: 0,00 PLN