*KARTY Z DZIEJÓW T. I

  • Publikacje Zamkowe
Niezwykle zawiła historia dawnej siedziby Gryfitów na Wzgórzu Zamkowym.

Publikacja prezentuje wyniki najnowszych badań z zakresu architektury obiektu w czasach książęcych, szwedzkich, brandenbursko-pruskich oraz powojennych. Oprócz informacji z dziedziny archeologii i konserwacji zabytków zachowanych na terenie zamku, zawiera również cenne materiały źródłowe z 1576 roku, dotyczące przebudowy w czasach Jana Fryderyka, po raz pierwszy opublikowane w formie transkrypcji i przekładu. Zebrane w treści książki dane zawierają liczne, nowe odniesienia, wzbogacające i porządkujące dotychczasową wiedzę, a całość publikacji, utrzymana w konstrukcji mozaikowej, prezentuje zagadnienia w sposób precyzyjny, a zarazem otwarty, tak by mogły stanowić inspirację i punkt odniesienia do dalszych dociekań.

Tekst: Marek Dworaczyk, Maria Łopuch, Wojciech Łopuch, Małgorzata Gwiazdowska, Barbara Ochendowska-Grzelak, Mirosława Koutny-Giedrys, Paweł Gut, język: polski, skróty rozdziałów: język angielski i niemiecki, ilustracje: kolorowe i czarno-białe, liczba stron: 280, oprawa: twarda, format: 27,6 x 21,1 cm, wydawca: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, rok wydania: 2020.

Publikacje Zamkowe


*KARTY Z DZIEJÓW T. I
95,00 PLN
0,00 PLN

Suma: 0,00 PLN