PLAKATY Lexa Drewińskiego

  • Publikacje Zamkowe
Prezentacja prac Lexa Drewińskiego.

Lex Drewiński zajmuje czołową pozycję w gronie najznakomitszych światowych grafików. Jego plakaty cechuje duża wrażliwość na problemy społeczne. Pod względem formalnym są oszczędne, oczyszczone z wszelkich zbędnych elementów, tak graficznych, jaki i tekstowych. Odwołują się do uniwersalnych symboli bez trudu zrozumiałych w naszej, co raz bardziej, obrazkowej kulturze. Operują mocnym znakiem tworząc mocny przekaz. Ta kondensacja treści nie pozbawia ich emocji - często skrywają żart, a niekiedy sarkazm.

Opracowanie, tekst i wybór plakatów: Zdzisław Schubert. Projekt graficzny: Błażej Ostoja Lniski. Redakcja: Anna Kulpa. Wydanie pierwsze: Olszanica 2021. Wydawca: Wydawnictwo BOSZ Szymanik i wspólnicy sp. jawna

Publikacje Zamkowe


PLAKATY Lexa Drewińskiego
10,00 PLN
0,00 PLN

Suma: 0,00 PLN