FOLDER „O KSIĘGOZBIORACH GRYFITÓW"

  • Publikacje Zamkowe
Tekst autorstwa historyka sztuki Wojciecha Łopucha traktuje o miejscu i roli książki w rozwoju kultury w Księstwie Pomorskim, poczynając od najstarszych kodeksów rękopiśmiennych powstających w skryptoriach katedralnych i klasztornych, po okazałe księgi z kolekcji księcia Filipa II. Omawia początki działalności wydawniczej w Księstwie Pomorskim oraz powstanie w 1582 roku książęcej drukarni w Barth z jej najcenniejszą publikacją – słynną Biblią Bardzką. Wskazuje na rozwój piśmiennictwa i powiększenia księgozbiorów książęcych w okresie reformacji. Podkreśla bibliofilskie i naukowe zainteresowania książąt Filipa I, Bogusława XIII czy Jana Fryderyka, które sprzyjały podjęciu pierwszej próby historiograficznego ujęcia dziejów Pomorza. Omawia oprawy zawierające superekslibrisy i książęce znaki własnościowe. Relacjonuje losy biblioteki zamkowej po bezpotomnej śmierci w 1637 roku ostatniego Gryfity księcia Bogusława XIV.

tekst: Wojciech Łopuch
język: polski
ilustracje: kolorowe
ilość stron: 24
oprawa: miękka
format: 23,5 x 16,5 cm
wydawca: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
rok wydania: 2021

Publikacje Zamkowe


FOLDER „O KSIĘGOZBIORACH GRYFITÓW"
10,00 PLN
0,00 PLN

Suma: 0,00 PLN