*KARTY Z DZIEJÓW t. II

  • Publikacje Zamkowe
Druga część opracowania poświęconego zawiłej historii dawnej siedziby Gryfitów na Wzgórzu Zamkowym w Szczecinie.

Publikację tworzy zbiór artykułów podejmujących różnorodne zagadnienia związane z życiem toczącym się w murach szczecińskiego zamku dawnej i dziś - w polskiej literaturze przedmiotu dotychczas całkowicie pomijanych lub omawianych w niewielkim zakresie.
Zbiór otwiera analiza książęcych dokumentów źródłowych z czasów Bogusława X, najnowsze ustalenia dotyczące usytuowania pokoi książęcych w kompleksie zamkowym, przedstawienie zamku jako centrum władzy na przestrzeni wieków oraz artykuł poświęcony ceremoniałowi dworskiemu książęcych uroczystości ślubnych. Obraz dopełniają teksty przedstawiające dawną siedzibę Gryfitów jako rezydencję królewską w czasach brandenbursko-pruskich, zamek szczeciński w relacjach podróżników na przestrzeni od końca XVI do początków XX wieku, wreszcie: mnogość wydarzeń, które miały miejsce w jego murach po powojennej odbudowie obiektu przez polskie władze administracyjne. Całość zamyka tekst stanowiący podsumowanie zadań jakie zostały wykonane w ramach prowadzonych na terenie zamku w XXI wieku prac rewaloryzacyjno-modernizacyjnych.
Treść książki ilustrują bogate materiały ikonograficzne związane ze szczecińskim zamkiem, przybliżające czytelnikowi charakter i zawartość opracowania.

Publikacja poszerza współczesną wiedzę o szczecińskiej rezydencji książęcej o wyniki najnowszych ustaleń, stanowi fundament do rozmów o przeszłości regionu i dalszych dociekań badawczych.

Redakcja: Kacper Pencarski, Barbara Igielska, Jolanta Rybkiewicz, Renata Zdero, tekst: Rafał Simiński, Damian Garecki, Paweł Gut, Joanna Kościelna, Jerzy Grzelak, Barbara Ochendowska-Grzelak, Maria Łopuch, Janina Kochanowska, język: polski, skróty rozdziałów: język angielski i niemiecki, ilustracje: kolorowe i czarno-białe, liczba stron: 336, oprawa: twarda, format: 27,6 x 21,1 cm, wydawca: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, rok wydania: 2021.

Publikacje Zamkowe


*KARTY Z DZIEJÓW t. II
95,00 PLN
0,00 PLN

Suma: 0,00 PLN